Εν τόπω στυγερώ - En un sitio atroz - In a flagitious place - Dans un lieu abominable

Σκέψεις - Thoughts - Pensamientos - Réflexions - Riflessiones - мысли

My Photo
Name:
Location: Πλανήτης Γη - Tierra - Terre - Earth

Tuesday, March 04, 2008

Φυγή

Je veux partir et détruire les plantes sanglants de l'ouest.

Όταν ο δολοφόνος τιμάται κι ο σκλάβος σύμβολον γίνεται,
κι η τέχνη εις όπλον μεταμορφώνεται,
ενώ σπονδές ακούγονται εις τ'Άρεος τ'όνομα,
θέλω να φύγω.

Καθώς η Δύση ανυψώνει τον Εφιάλτη εις την οθόνη,
καθώς αι Έριδες ανασυντάσσονται κι επί ρόδων έρπονται,
τότε κι εγώ του ηλίου την κλίνην να καύσω θέλω.

Όταν ο θάνατος σημαίνει περηφάνια,
όταν τα παιδιά γυρεύουν σπόρους κι ελπίδα σε λιμάνια,
ενώ οι μάνες τους σκορπούν τα μέλη των στου Ξέρξη την ποδιά,
την ντροπή που με σκεπάζει να κρύψω θέλω.

Όσο τείχη κτίζονται, παιδιά εξανδραποδίζονται, όσο φράκτες υψώνονται
για να χωρίσουν τους εκλεκτούς απ'τους αδερφούς μου, ενώ τα σπίτια τους
καταστρέφονται μονάχα γι'αυτό που είναι, μόνο γι'αυτό που έτυχε να ονομάζονται,
εγώ θα θέλω ν'αποδράσω.

Αλλά αυτά κι όλα όσα με σπρώχνουν εις την φυγήν,
μου απαγορεύουν ως άνθρωπο να μεταφέρω το σπίτι μου στ'άστρα.

Labels:

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

"...και μου υπαγορεύουν, άστεγος να μαι στη γη."

Έλαμψες...
georgia

5 March 2008 at 08:33:00 GMT-5  
Anonymous Anonymous said...

Ω μάνα, όνειρα που `κανα σαν ήμουνα παιδί...
-το πρώτο της φυγής θυμούμαι,
-το δεύτερο η σπουδαιότης,
-μεγάλωνα με δίψα για σοφία...,

ώσπου μάνα κι εγώ έγινα κι όνειρο έκαμα να ζω...
Ζωή με αξιοπρέπεια, τιμή κι ειρήνη.

10 February 2011 at 19:02:00 GMT-5  
Blogger Περιπετών said...

Αξιοπρέπεια, τιμή κι ειρήνη..τα πιο απλά και προφανή πράματα που έχουν γινει ακριβά και σπάνια.

Πολύ όμορφο ανώνυμη...Μπορώ να ρωτήσω από που μας επισκέπτεσαι;

11 February 2011 at 11:02:00 GMT-5  

Post a Comment

<< Home