Εν τόπω στυγερώ - En un sitio atroz - In a flagitious place - Dans un lieu abominable

Σκέψεις - Thoughts - Pensamientos - Réflexions - Riflessiones - мысли

My Photo
Name:
Location: Πλανήτης Γη - Tierra - Terre - Earth

Tuesday, April 10, 2007

Δυνάμωσις - Καβάφης

Alli un otro poeta que no cabe duda que es un de los mas particular y original del sieclo pasado. Cavafis Es un maestro en la presentación de una escena, de un sentimiento intenso, o de una idea (con frecuencia irónica), en versos directos y sin ornamento. Ese poema es como el lema de mi vida. Como fortalecerse y tomar el camino que ningún ha tomado antes.

Quien quiera fortalecer su espíritu
debe abandonar la reverencia y la sumisión.
Guardará algunas de las leyes,
pero la mayoría las violará,
abandonará leyes y costumbres,
la obviedad aceptada e inadecuada.
Mucho le enseñarán los placeres.
No temerá el acto destructivo;
la mitad de la casa debe ser demolida.
Así es como se desarrollará virtuosamente en el conocimiento.

Το ποίημα αυτό το δείχνω σε όποιον μου μιλάει για σέβας, κανόνες, νόμους και παραδόσεις. Για να βρει κανείς και να περπατήσει πάνω στο απάτητο μονοπάτι της ζωής, μόνο έτσι μπορεί κανεις να
το κάνει.

Δυνάμωσις

Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώση
να βγη απ' το σέβας κι' από την υποταγή.
Από τους νόμους μερικούς θα τους φυλάξει,
αλλά το περισσότερο θα παραβαίνει
και νόμους κ' έθιμα κι' απ' την παραδεγμένη
και την ανεπαρκούσα ευθύτητα θα βγη.
Από ταις ηδοναίς πολλά θα διδαχθή.
Την καταστρεπτική δεν θα φοβάται πράξι·
το σπίτι το μισό πρέπει να γκρεμισθή.
Έτσι θ' αναπτυχθή ενάρετα στην γνώσι.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης 1903

5 Comments:

Blogger rodoula-kelly said...

Ναι,Καβάφης ο αγαπημένος.
Καμμιά φορά ξέρεις είναι ολόκληρο το σπίτι που θέλει γκρέμισμα.
Εγώ πάλι δείχνω αυτό που μόλις έβαλα στο μπλογκ σε όποιον μου λέει οτι είμαι στο κόσμο μου.

10 April 2007 at 16:12:00 GMT-5  
Anonymous Anonymous said...

Δεν ξέρω αν το έχεις δει, αν όχι,
αξίζει.
http://www.youtube.com/watch?v=
J8y-wguxHiM

10 December 2007 at 17:45:00 GMT-5  
Blogger Περιπετών said...

Tό'χα δει και τό'χα διαβάσει πριν από κάποια χρόνια και τότε δεν είχα καταλάβει τι ήθελε να πει ακριβώς ο αγαπημένος μου Νεσίν. Μάλλον δεν είχα γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους που σιωπούσαν και μου έκανε εντύπωση και αναρωτιόμουν: "γιατί άραγε κάποιοι σωπαίνουν;". Τώρα που σχεδόν όλοι γύρω μου σωπαίνουν τα λόγια του γίνανε ξεκάθαρα

10 December 2007 at 18:57:00 GMT-5  
Anonymous Anonymous said...

Εσένα σ` εμάθαν να μιλάς, οι άνθρωποι πάντα σιωπούσαν.

11 December 2007 at 04:51:00 GMT-5  
Anonymous georgia said...

Χρόνια πολλά γλυκέ περιπετώντα.
Ευχές μου οι στίχοι του Καβάφη.

26 December 2007 at 18:57:00 GMT-5  

Post a Comment

<< Home