Εν τόπω στυγερώ - En un sitio atroz - In a flagitious place - Dans un lieu abominable

Σκέψεις - Thoughts - Pensamientos - Réflexions - Riflessiones - мысли

My Photo
Name:
Location: Πλανήτης Γη - Tierra - Terre - Earth

Tuesday, January 16, 2007

RadioCentreVille

To RadioCentreVille είναι ένας παροικιακος ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει σε 7 γλώσσες. Όλοι οι παραγωγοί είναι εθελοντές και ως σκοπο έχει να δώσει φωνή σε αυτούς που δεν έχουν και να καλύπτει θέματα της πολιτικής και πολιτιστικής επικαιρότητας που δεν βρίσκουν αλλού κάλυψη.


Εάν κανείς θέλει να ακούσει τι κάνουμε στο Radio Centre ville, oποιαδήποτε στιγμή μπορεί να πατήσει στο http://radiocentreville.com/grille/g001/g001.m3u και να ακούσει την εκπομπή μας της εκάστοτε Δευτέρας J Αυτής της εβδομάδας δεν είναι πολυ αντιπροσωπευτική αλλά δεν χάνεται και πράμα να μας ακούσετε.

Αντιστοίχως το πρόγραμμα της Τρίτης είναι http://radiocentreville.com/grille/g201/g201.m3u , της Τετάρτης http://radiocentreville.com/grille/g301/g301.m3u κοκ.

Του Σαββάτου http://radiocentreville.com/grille/g501/g501.m3u

Και της Κυριακής http://radiocentreville.com/grille/g602/g602.m3u και http://radiocentreville.com/grille/g605/g605.m3u1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Βρε, καλώς το παιδί!...
Π

28 February 2007 at 01:08:00 GMT-5  

Post a Comment

<< Home