Εν τόπω στυγερώ - En un sitio atroz - In a flagitious place - Dans un lieu abominable

Σκέψεις - Thoughts - Pensamientos - Réflexions - Riflessiones - мысли

My Photo
Name:
Location: Πλανήτης Γη - Tierra - Terre - Earth

Tuesday, November 01, 2011

On the Critical Attitude - Περί κριτικής στάσης Bertolt Brecht - Μπέρτολτ Μπρέχτ

On the Critical Attitude

The critical attitude
Strikes many people as unfruitful
That is because they find the state
Impervious to their criticism
But what in this case is an unfruitful attitude
Is merely a feeble attitude. Give criticism arms
And states can be demolished by it.

Canalising a river
Grafting a fruit tree
Educating a person
Transforming a state
These are instances of fruitful criticism
And at the same time instances of art.

Περί κριτικής στάσης

Η κριτική στάση
σαν άγονη φαντάζει στους πολλούς.
Αδιαπέραστο από την κριτική τους
τους φαίνεται το Κράτος
Όμως αυτό που μοιάζει με στάση άγονη
είναι απλώς μια αδύναμη στάση. Δώσε χέρια στην κριτική
και ολόκληρα κράτη κατεδαφίζονται από αυτήν.

Εκτρέποντας ένα ποτάμι
Μπολιάζοντας το καρποφόρο δέντρο
Μορφώνοντας έναν άνθρωπο
Μεταμορφώνοντας ένα κράτος.
Αυτές είναι στιγμές γόνιμης κριτικής
και ταυτοχρόνως, στιγμές τέχνης.

Μετάφραση Ν.Γ.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home