Εν τόπω στυγερώ - En un sitio atroz - In a flagitious place - Dans un lieu abominable

Σκέψεις - Thoughts - Pensamientos - Réflexions - Riflessiones - мысли

My Photo
Name:
Location: Πλανήτης Γη - Tierra - Terre - Earth

Thursday, January 25, 2007

Σχέση με ένα κορίτσι - Μαγιακόφσκι / Μαγιακόβσκι

Το βράδυ το ίδιο είχε πάρει την δική του απόφαση - γιατί να μην γίνουμε οι δυό μας εραστές;
Σκοτάδι γύρω, κανείς δεν θα μας δει.
Και πράγματι, έγυρα από πάνω της· και όντως, καθώς έγερνα, τής ψέλλισα σαν γονιός καλός:
"Το πάθος είναι απόκρημνο σαν βάραθρο -
σε παρακαλώ, φύγε·
φύγε σε παρακαλώ"

Отношение к Барышне

Этот вечер речал —
не в любовники выйти ль нам?—
темно,
никто не увидит нас.
Я наклонилася действитьно,
и действитьно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родител:
«Страсти крут обрыв —
будьте добры,
отойдите.
Отойдите,
будьте добры».

Влади́мир Влади́мирович Маяко́вский

2 Comments:

Anonymous karry said...

Μπράβο και από εδώ... τέλειο
:)

26 January 2007 at 19:23:00 GMT-5  
Blogger Περιπετών said...

This comment has been removed by the author.

31 January 2007 at 01:59:00 GMT-5  

Post a Comment

<< Home