Εν τόπω στυγερώ - En un sitio atroz - In a flagitious place - Dans un lieu abominable

Σκέψεις - Thoughts - Pensamientos - Réflexions - Riflessiones - мысли

My Photo
Name:
Location: Πλανήτης Γη - Tierra - Terre - Earth

Tuesday, April 10, 2007

Δυνάμωσις - Καβάφης

Alli un otro poeta que no cabe duda que es un de los mas particular y original del sieclo pasado. Cavafis Es un maestro en la presentación de una escena, de un sentimiento intenso, o de una idea (con frecuencia irónica), en versos directos y sin ornamento. Ese poema es como el lema de mi vida. Como fortalecerse y tomar el camino que ningún ha tomado antes.

Quien quiera fortalecer su espíritu
debe abandonar la reverencia y la sumisión.
Guardará algunas de las leyes,
pero la mayoría las violará,
abandonará leyes y costumbres,
la obviedad aceptada e inadecuada.
Mucho le enseñarán los placeres.
No temerá el acto destructivo;
la mitad de la casa debe ser demolida.
Así es como se desarrollará virtuosamente en el conocimiento.

Το ποίημα αυτό το δείχνω σε όποιον μου μιλάει για σέβας, κανόνες, νόμους και παραδόσεις. Για να βρει κανείς και να περπατήσει πάνω στο απάτητο μονοπάτι της ζωής, μόνο έτσι μπορεί κανεις να
το κάνει.

Δυνάμωσις

Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώση
να βγη απ' το σέβας κι' από την υποταγή.
Από τους νόμους μερικούς θα τους φυλάξει,
αλλά το περισσότερο θα παραβαίνει
και νόμους κ' έθιμα κι' απ' την παραδεγμένη
και την ανεπαρκούσα ευθύτητα θα βγη.
Από ταις ηδοναίς πολλά θα διδαχθή.
Την καταστρεπτική δεν θα φοβάται πράξι·
το σπίτι το μισό πρέπει να γκρεμισθή.
Έτσι θ' αναπτυχθή ενάρετα στην γνώσι.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης 1903

Saturday, April 07, 2007

Γυμνό σώμα

Ο Γιάννης Ρίτσος δικαίως κατά την γνώμη μου θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποιητές του 20ού αιώνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το γυμνό σώμα είναι ένα από τα δείγματα της μοναδικής ικανότητας που έχει να δημιουργεί εικόνες στο μυαλό μας, δίνοντάς μας ταυτοχρόνως πολύ δυνατά συναισθήματα.

Επε:
ψηφίζω τ γαλάζιο.
γ τ κόκκινο.
Κι γώ.

Τ σμα σου ραο
Τ σμα σου πέραντο.
Χάθηκα στ πέραντο.

Διαστολ τς νύχτας.
Διαστολ το σώματος.
Συστολ τς ψυχς.

σο πομακρύνεσαι
Σ πλησιάζω.

να στρο
καψε τ σπίτι μου.

Ο νύχτες μ στενεύουν
στν πουσία σου.
Σ ναπνέω.

γλσσα μου στ στόμα σου
γλσσα σου στ στόμα μου-
σκοτειν δάσος.
Ο ξυλοκόποι χάθηκαν
κα τ πουλιά.

που βρίσκεσαι
πάρχω.

Τ χείλη μου
περιτρέχουν τ᾿ φτί σου.

Τόσο μικρ κα τρυφερ
πς χωράει
λη τ μουσική;

δονή-
πέρα π᾿ τ γέννηση,
πέρα π᾿ τ θάνατο.
Τελικ κι αώνιο
παρόν.

γγίζω τ δάχτυλα
τν ποδιν σου.
Τί ναρίθμητος κόσμος.

Μέσα σε λίγες νύχτες
πς πλάθεται κα καταρρέει
λος κόσμος;

γλσσα γγίζει
βαθύτερα π᾿ τ δάχτυλα.
νώνεται.

Τώρα
μ τ δική σου ναπνο
ρυθμίζεται τ βμα μου
κι σφυγμός μου.

Δυ μνες πο δ σμίξαμε.
νας αἰῶνας
κι ννι δευτερόλεπτα.

Τί ν τ κάνω τ᾿ στρα
φο λείπεις;

Μ τ κόκκινο το αματος
εμαι.
Εμαι γι σένα.

θήνα 24.9.80