Εν τόπω στυγερώ - En un sitio atroz - In a flagitious place - Dans un lieu abominable

Σκέψεις - Thoughts - Pensamientos - Réflexions - Riflessiones - мысли

My Photo
Name:
Location: Πλανήτης Γη - Tierra - Terre - Earth

Wednesday, October 25, 2006

Επι τη ευκαιρία της "εθνικής εορτής" της 28ης Οκτωβρίου

Για να έχουμε συμφιλίωση των λαών και φιλειρηνικές επιλύσεις των διαφορών τους, πρέπει οι λαοί, οι πολίτες, να έχουν εκπαιδευτεί και να έχουν μάθει:

Να σ υ ν ο μ ι λ ο ύ ν και ό χ ι να π ο λ ε μ ο ύ ν.

Να ακούν και όχι να υπακούν.

Να δημιουργούν και όχι να καταστρέφουν.

Να ερωτεύονται και ν' αγαπούν και όχι να δειλιάζουν και να μισούν.

Να είναι ενεργητικοί πολίτες και όχι παθητικοί.

Να σέβονται τη φύση και όχι να την καταστρέφουν.

Να σέβονται τον συνάνθρωπό τους.


Να τραγουδούν, να παίζουν θέατρο και να χορεύουν και όχι να παρελαύνουν σαν ανδρείκελα."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home